Skip to main content

Hitachi

Hitachi Việt Nam

Hitachi liên tục tham gia các hoạt động cống hiến cho cộng đồng địa phương tại những nơi chúng tôi hoạt động.

Asia Smart City Summit

Asia Smart City Summit

Ngày 22/07/2015, Hitachi đã phối hợp với Nikkei Business Publications, Inc. (Nikkei BP) tổ chức sự kiện truyền thông mang tên “Asia Smart City Summit”.
Xem thêm

Hội thảo và Hội chợ Triển lãm Quốc tế về Phát triển Năng lượng Việt Nam

Hội thảo và Hội chợ Triển lãm Quốc tế về Phát triển Năng lượng Việt Nam

Hội thảo và Hội chợ Triển Lãm Quốc Tế về Phát Triển Năng Lượng Việt Nam (VEExpo) Lần thứ 4 đã được tổ chức vào ngày 16-18 tháng 5 năm 2012 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam, Hà Nội. Sự kiên này được bảo trợ bởi Bộ Công Thương với mục đích tổng kết 25 năm chuyển đổi và phát triển của ngành công nghiệp năng lượng tại Việt Nam.
Xem thêm

Chương trình Thắp sáng Đêm Giáng Sinh 2011 tại Thương xá Tax Sài Gòn

Chương trình Thắp sáng Đêm Giáng Sinh 2011 tại Thương xá Tax Sài Gòn

Chương trình Thắp sáng Đêm Giáng Sinh 2011 được tổ chức tại Thương xá Tax Sài Gòn, Việt Nam vào ngày mùng 9 tháng 12 năm 2011. Đây là lần thứ 4 liên tiếp Hitachi chia sẻ niềm vui Giáng Sinh với người dân Việt Nam tại Thương xá Tax Sài Gòn một địa điểm nổi tiếng ở thành phố Hồ Chí Minh.
Xem thêm