Skip to main content

Hitachi

Hitachi Việt Nam

Dữ liệu doanh nghiệp Hitachi Toàn cầu cung cấp các thông tin cơ bản về Hitachi Toàn cầu, bao gồm năm thành lập, trụ sở chính, và số lượng nhân viên. Bạn cũng có thể xem thông tin vốn, cổ phiếu và doanh thu được cập nhật của Hitachi.

Giới thiệu về Hitachi, Ltd.

Tên Tập đoàn Hitachi, Ltd.
(Kabushiki Kaisha Hitachi Seisakusho)
Năm thành lập 1910 (chuyển đổi thành tập đoàn năm 1920)
Văn phòng Chính 6-6, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8280 Nhật Bản
Điện thoại: +81-3-3258-1111

Vốn chủ sở hữu và số lượng nhân viên

Vốn chủ sở hữu 458,790 tỉ JPY tính đến tháng 9 năm 2014
Số lượng nhân viên 33,500 (tính đến tháng 3 năm 2014)
Tổng số nhân viên toàn tập đoàn 320,725 (tính đến tháng 3 năm 2014)

Doanh thu (Năm tài khóa kết thúc tại ngày 31 tháng 3 năm 2014)

Doanh thu thuần 2,070,147 tỉ JPY
Doanh thu hợp nhất 9,616,202 tỉ JPY