Skip to main content

Hitachi

Hitachi Việt Nam

Thông điệp từ Giám đốc Điều hành khu vực Châu Á Thái Bình Dương

Kiyoaki Iigaya

Ngày nay, xã hội và khách hàng chờ đợi những giải pháp đổi mới cho mọi vấn đề. Để đáp ứng nhu cầu này, Tập đoàn Hitachi đang nỗ lực đổi mới bằng cách kết hợp hàng loạt sản phẩm dịch vụ và công nghệ thông tin (CNTT) của chúng tôi một cách tối ưu.

Với đội ngũ nhân viên có năng lực và trình độ chuyên môn được tích lũy trong hơn 100 năm, việc liên tục tập trung vào các sáng kiến Kinh doanh Đổi mới vì Xã hội cho phép chúng tôi phát triển một thế giới an toàn và bền vững hơn bằng cách kết hợp CNTT và kỹ thuật cơ sở hạ tầng.

Châu Á là một khu vực rất năng động và đa dạng, là nơi mang lại những cơ hội rất lớn cho Hitachi. Mọi người, bao gồm chính tôi, được  kỳ vọng sẽ định hướng sự phát triển của doanh nghiệp vì chúng tôi đang làm việc tại một trong những nền kinh tế mới nổi có triển vọng nhất trên thế giới.

Con đường chiến lược chúng tôi thực hiện tại khu vực này đã giúp Hitachi trở nên chủ động và cạnh tranh hơn. Với vai trò là nhà cung cấp giải pháp đáng tin cậy, công ty của chúng tôi có đầy đủ các yếu tố để đáp ứng và thậm chí vượt cả kỳ vọng của lượng khách hàng và đối tác kinh doanh ngày càng tăng lên.

Thúc đẩy và thay đổi quá trình ra quyết định để phù hợp hơn với khách hàng là yếu tố chính giúp củng cố mối quan hệ của chúng tôi với khách hàng và tham gia vào việc hoạch định chiến lược cũng như mục tiêu của họ. Chúng tôi đã ra mắt cấu trúc Quản lý Toàn cầu Phân cấp Tự trị như một phần của nỗ lực mở rộng Kinh doanh Đổi mới vì Xã hội ra toàn thế giới, mỗi khu vực sẽ tự quản lý một số hoạt động kinh doanh của mình. Bằng cách này, chúng tôi có thể đưa ra quyết định một cách nhanh chóng hơn, qua đó thúc đẩy sự liên minh hay "cộng tác" với khách hàng.

Cam kết mạnh mẽ của chúng tôi với tất cả các bên liên quan được phản ánh rõ trong Tầm nhìn của Công ty - “Hitachi đưa ra những đổi mới đáp ứng đòi hỏi của xã hội. Với đội ngũ tài năng cùng với kinh nghiệm đã được minh chứng, chúng tôi tạo cảm hứng cho cả thế giới”.  

Với thương hiệu vô cùng vững chắc do đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp của chúng tôi gây dựng cùng sự hỗ trợ của công nghệ tiên tiến và đổi mới, chúng tôi đang ở vị thế tốt để giúp Châu Á đổi mới xã hội.

Ichiro Iino
Giám đốc Điều hành khu vực Châu Á Thái Bình Dương, Hitachi, Ltd kiêm
Chủ tịch, Hitachi Asia Ltd.