Skip to main content

Hitachi

Hitachi Việt Nam

Tuyên bố của Hitachi, "Truyền cảm hứng cho thế hệ mai sau" thể hiện quyết tâm của Hitachi trong việc thổi sức sống mới vào kỷ nguyên tiếp theo và cống hiến với vai trò "Đối tác Giải pháp Tốt nhất", để vươn đến một xã hội tiện nghi và sung túc. Chiến lược kinh doanh của Hitachi bắt nguồn từ tầm nhìn của mình, kết hợp đam mê với chuyên môn, để thành công trong các hoàn cảnh thách thức nhất.

Bản sắc Tập đoàn Hitachi

Nhận định của tập đoàn Hitachi cho thấy những nhiệm vụ, giá trị và tầm nhìn được cả tập đoàn Hitachi trên toàn thế giới chia sẻ. Gắn liền với nhận định này, tập đoàn Hitachi có thể chứng minh tinh thần đồng đội xuất sắc, vượt qua ranh giới địa lý cũng như trong các lĩnh vực kinh doanh.

Bản sắc Tập đoàn Hitachi
  • Hitachi Brand Channel
  • Hitachi Social Innovation
  • Hitachi Interactive Corporate Brochure
  • Hitachi Group Sustainability Report 2014