Hitachi

Thông báo cho tất cả những ai đang tìm việc làm

Cảnh giác những scams tuyển dụng gian lận


Chúng tôi đã được thông báo rằng các quảng cáo sai tên Hitachi đã được đăng tải trên một trang web tuyển dụng nổi tiếng, và những ứng viên tiềm năng đã bị nhầm lẫn trong việc chi trả những chi phí xử lý cho việc ứng cử của họ.

Xin hãy lưu ý rằng tất cả các tuyển dụng chính thức của Hitachi đều được thực hiện thông qua các cuộc điện thoại, tiếp đó là một email từ một địa chỉ email chính thức của Hitachi. Hitachi sẽ không bao giờ yêu cầu bất kỳ một khoản thanh toán nào cho phần phí xử lý hay đặt cọc (cho dù là có được hoàn lại hay không) như là một yêu cầu để ứng cử cho bất cứ vị trí công việc nào với Hitachi hoặc như là một điều kiện làm việc cho Hitachi.

Nếu bạn có bất kỳ nghi ngờ gì về danh tính của nhà tuyển dụng, hoặc muốn thông báo về những quảng cáo tuyển dụng đáng ngờ, vui lòng liên hệ với chúng tôi.