Skip to main content

Hitachi

Hitachi Việt Nam

Các sản phẩm, dịch vụ và giải pháp kinh doanh của Hitachi là minh chứng cho tài năng của chúng tôi trong việc phát triển các công cụ và dịch vụ cho phép chúng tôi hiểu được môi trường hiện tại của bạn, để giúp bạn chuyển đổi quá trình kinh doanh, đạt được thành tựu xuất sắc trong hoạt động và xây dựng mô hình dịch vụ giá trị gia tăng vì sự thành công của tổ chức.

Nghiên cứu Tình huống

Nghiên cứu Tình huống

Nghe trực tiếp khách hàng nói về cách mà sản phẩm và giải pháp của Hitachi đã giúp họ.

Thông tin và hình ảnh công ty

Thông tin và hình ảnh công ty

Ghé thăm những thông tin tương tác của chúng tôi để tìm hiểu thêm về lĩnh vực Cải Tiến Vì Xã Hội của tập đoàn Hitachi.

  • Hitachi Brand Channel
  • Hitachi Social Innovation
  • Hitachi Group Environmental Activities
  • Hitachi Group Sustainability Report 2014