Skip to main content

Hitachi

Hitachi Việt Nam

Hitachi dẫn đầu thế giới trong việc tìm kiếm và phát triển công nghệ đổi mới mang tính xã hội

Bộ phận Kinh doanh Giải pháp CNTT&TT của Hitachi châu Á hợp tác chặt chẽ với khách hàng và cung cấp cho họ các dịch vụ tư vấn, ứng dụng kinh doanh và giải pháp tích hợp hệ thống mang tính đổi mới.

Xây dựng giải pháp. Xây dựng mối quan hệ tin cậy.

Mục tiêu cốt lõi của chúng tôi là giúp khách hàng làm việc thông minh hơn và phát triển nhanh hơn. Công nghệ đóng vai trò quan trọng việc này, nhưng không phải là duy nhất. Với các giải pháp tư vấn, ứng dụng doanh nghiệp và tích hợp hệ thống đổi mới được thiết kế để giúp khách hàng đạt được các mục tiêu kinh doanh, chúng tôi sẽ là đối tác tin cậy của khách hàng trong việc tối đa hóa giá trị từ công nghệ. Thông qua đó, chúng tôi sẽ nỗ lực tập trung vào việc giảm tổng chi phí sở hữu ICT của khách hàng, đồng thời tạo ra hiệu suất tối đa từ ICT nhằm nâng cao năng lực cho doanh nghiệp khách hàng.

Chuyên môn toàn cầu. Tầm nhìn quốc tế.

Hitachi dẫn đầu thế giới trong việc tìm kiếm và phát triển công nghệ đổi mới mang tính xã hội. Nhờ hoạt động kinh doanh Hệ thống thông tin & viễn thông của Hitachi - một phần của mạng lưới toàn cầu - chúng tôi có thể tiếp cận với các giải pháp ICT tiên tiến và các hình mẫu tốt nhất. Đây chính là lợi thế để chúng tôi giúp khách hàng luôn dẫn đầu bằng những hoạt động phát triển ngành mới nhất và những công nghệ đã được kiểm chứng.

Grandluxe Pte Ltd

Vì Grandluxe đã tách ra từ một hộ kinh doanh nhỏ để trở thành một doanh nghiệp cỡ trung bình, họ đã phải tự quản lý tốt sự phát triển kinh doanh và mở rộng. Sử dụng phần mềm SAP Business One, Hitachi giúp doanh nghiệp thiết lập hệ thống tự động hoá kinh doanh với dòng thông tin, tạo khả năng hỗ trợ hoạt động kinh doanh hiệu quả.

Dynaglass Reinforced Plastics Pte Ltd

Là một hãng sản xuất nhựa gia cố, Dynaglass Reinforced Plastics cần phải đảm bảo hoạt động suôn sẻ và nhanh chóng trong công ty. Ban Thống Nhất Giải Pháp Kinh Doanh của Hitachi (Hitachi Business Solution Integration Division) giúp thống nhất các chức năng sản xuất và kế toán, giúp cho các hoạt động có tổ chức hơn và cung cấp hình ảnh rõ hơn về kho hàng của công ty.

Sumitomo Corporation (Asia) Pte Ltd

Vì Sumitomo Corporation có hoạt động kinh doanh trong khu vực châu Á, việc tối quan trọng là phải thống nhất các hoạt động kinh doanh trong khu vực và cắt giảm chi phí quản lý. Hitachi JP1/Phân Phối Phần Mềm giúp cắt giảm chi phí; cải thiện dịch vụ hỗ trợ người dùng cuối, và cho phép quản lý tập trung hóa và có phân phối máy tính con trải khắp chín đơn vị kinh doanh trên khắp khu vực ASEAN và Ấn Độ.

Giải pháp công nghệ thông tin cho ngành nông nghiệp

Khi ngành công nghiệp cho nông nghiệp phải đối mặt với những lo ngại về một cuộc khủng hoảng lương thực trong tương lai, và Nhật Bản đang đối phó với các vấn đề như kế gthuwaf và tự cung tự cấp, tập đoàn hitachi đã củng cố công nghệ thông tin của mình để tập trung vào việc cung cấp một loạt các giải pháp. Hitachi đã thu thập và phân tích dữ liệu lớn để đạt được canh tác hiệu quả.