Skip to main content

Hitachi

Hitachi Việt Nam

Thiết bị điện tử Hitachi đã có được sự khác biệt với công nghệ chất lượng cao và khả năng phát triển vượt bậc trong những năm qua.

 Nhờ công nghệ và năng lực chất lượng cao, Hitachi đã phát triển đa dạng các loại phụ tùng điện tử và CNTT được sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp công nghệ cao khác nhau.

Với hơn chín đơn vị kinh doanh trên toàn ngành - các thiết bị điện tử Hitachi bao gồm ô tô, điện tử và các lĩnh vực cơ sở hạ tầng công nghiệp.

Trước mắt, mục tiêu là không ngừng phát triển và cải tiến phù hợp với từng thời kỳ trong khi vẫn hướng đến mục tiêu tăng trưởng và thịnh vượng chung cùng với các khách hàng, cổ đông, đối tác kinh doanh, nhân viên và cộng đồng địa phương.  Quan điểm quản lý dựa trên chất lượng được liên kết trực tiếp với khái niệm trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.