Skip to main content

Hitachi

Hitachi Việt Nam

Hitachi cung cấp một loạt các công nghệ xây dựng nhà máy nhằm phù hợp với các ngành công nghiệp khác nhau. Chúng tôi tự hào trong việc đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng với kinh nghiệm và bí quyết thực hiện dự án của mình.

 Hitachi cung cấp các loại lò hơi, tua bin điện và chuyên môn công nghệ quan trọng khác cho dự án phát điện này để có thể sản xuất thêm năng lượng điện đủ cung cấp cho 650.000 hộ dân.