Skip to main content

Hitachi

Hitachi Việt Nam

Hitachi cung cấp những sản phẩm, công nghệ và giải pháp hỗ trợ hạ tầng lõi cho xã hội thông tin ngày nay, dựa trên những công nghệ không dây tần số cao và quang điện tử dẫn đầu của chúng tôi.

Các sản phẩm dây và cáp này được sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau, như hệ thống không dây tại các cơ sở truyền thông.