Skip to main content

Hitachi

Hitachi Việt Nam

Asia Smart City Summit in Indonesia

Ngày 22/07/2015, Hitachi đã phối hợp với Nikkei Business Publications, Inc. (Nikkei BP) tổ chức sự kiện truyền thông mang tên “Asia Smart City Summit”. Đây là phần đầu tiên, một trong 3 phần trong hợp tác truyền thông giữa hai bên, sự kiện này được tổ chức tại khách sạn Lotte Legend Sài Gòn, Việt Nam.

Được tổ chức bởi Nikkei BP và những cơ quan báo chí trong nước của Việt nam như Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn (The Saigon Times) và The Association Oversea Human Resources And Industry Development Association (HIDA), sựu kiện này nhằm thắt chặt và giúp các cơ quan chính phủ ở Việt Nam và các cán bộ địa phương hiểu rõ hơn về lĩnh vực kinh doanh Cải Tiến Vì Xã Hội của Hitachi (Hitachi’s Social Innovation Business).

Sự kiện này bao gồm một phiên họp và tiệc chiêu đãi,  với sự có mặt của hơn 170 khách mời từ các cơ quan chính phủ khác nhau, các nhà phát triển, các nhà thầu xây dựng nói chung, và các công ty viễn thông. Trong suốt cuộc họp, ông Ichiro Iino, GIám đốc điều hành khu vực Châu Á Thái Bình Dương của tập đoàn Hitachi đã trình bày về lĩnh vực kinh doanh Cải Tiến Vì Xã Hội của tập đoàn Hitachi (Hitachi’s Social Innovation Business). Tiếp sau đó, ông Akihito Ando, Tổng Giám Đốc Công ty TNHH Hitachi Asia (Việt Nam) trực thuộc tập đoàn Hitachi đã trình bày một số giải pháp thiết thực mà tập đoàn Hitachi có thể mang lại cho đất nước . Một khu vực triển lãm riêng biệt cũng được dàn dựng để giới thiệu các công nghệ cao cấp, các sản phẩm, các giải pháp của tập đoàn Hitachi.

Qua sự kiện này, Tập đoàn Hitachi đã thành công trong việc thúc đẩy lĩnh vực kinh doanh Cải Tiến Vì Xã Hội  và những cam kết với thị trường Việt Nam, và đã thu được nhiều phản hồi tích cực cho những phần trình bày, giới thiệu của tập đoàn Hitachi cũng như cho buổi triển lãm. Đã trông thấy cơ hội kết nối với các cơ quan địa phương có liên quan, trong đó có nhiều hứng thú và những câu hỏi từ phía khách hàng. Một số khách mời đáng chú ý như ông Vũ Quang Khôi, Tổng Giám đốc Công ty Đường sắt Việt Nam, và ông Nguyễn Hồng Tiến, Giám đốc Phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật, Bộ xây dựng.

Thông qua sự kiện hợp tác truyền thông này, Tập đoàng Hitachi hi vọng sẽ tăng thêm sự hiện diện của mình và xây dựng nền móng vững mạnh ở cả ba đất nước để mở rộng lĩnh vực kinh doanh Cải Tiến Vì Xã Hội trong khu vực Đông Nam Á.

Phòng trưng bày