Skip to main content

Hitachi

Hitachi Việt Nam

Hitachi đã mua lại công ty ACCSYS Technology Inc. Công ty sản xuất máy gia tốc Linac "PULSAR". Dòng sản phẩm PULSAR là giải pháp đáng tin cậy, chi phí thấp cho nhu cầu đang tăng lên về chất đánh dấu phóng xạ positron và đại diện cho thế hệ tiếp theo về các thiết bị chất đánh dấu phóng xạ positron. Nó tích hợp công nghệ linac rf ion nén có bằng sáng chế mới nhất kết hợp với các mục tiêu năng suất cao và và các bộ phận ngành hóa tiên tiến. PULSAR có loại 7Mev và 11 Mev với nhiều mục tiêu và nhiều tia cùng lúc.

Tiểu sử Công ty / Văn phòng

  • Hitachi Asia Ltd. - Văn Phòng Đại Diện tại TP. Hồ Chí Minh
    Ban Cơ khí, Quy trình Công nghiệp & Năng lượng
  • 5B Tôn Đức Thắng, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • tadung@has.hitachi.com.vn
  • T : +84 (8) 3829 9725
    F : +84 (8) 3829 97291