Skip to main content

Hitachi

Hitachi Việt Nam

Điều trị Dòng Proton là một dạng điều trị bằng dòng bức xạ từ ngoài sử dụng các proton thay vì các photon (tia X). Điện tích dương và khối lượng lớn proton giúp kiểm soát vị trí của nó dễ dàng hơn trong bệnh nhân. Các proton năng lượng cao chậm lại khi đi qua mô và phân tán tối thiểu qua hai bên và có năng lượng mạnh nhất ở cuối dòng. Bằng phần mềm tính toán tinh xảo này, chiều sâu xâm nhập và hình dạng của các proton được kiểm soát 3 chiều vừa khớp chính xác với mục tiêu khối u.

Tiểu sử Công ty / Văn phòng

  • Hitachi Asia Ltd. - Văn Phòng Đại Diện tại TP. Hồ Chí Minh
    Ban Cơ khí, Quy trình Công nghiệp & Năng lượng
  • 5B Tôn Đức Thắng, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • tadung@has.hitachi.com.vn
  • T : +84 (8) 3829 9725
    F : +84 (8) 3829 97291