Skip to main content

Hitachi

Hitachi Việt Nam

Một nguồn điện được cung cấp ổn định đóng vai trò rất quan trọng cho sự hoạt động trơn tru của một nhà máy điện. Vì chỉ cần một sự gián đoạn tức thời trong nguồn cung cấp thì có thể đã gây tổn thất lớn, hệ thống bảo vệ nguồn và hệ thống điều khiển của Hitachi sẽ đảm bảo sự liên tục của nguồn cung cấp. Với các công nghệ kỹ thuật số tiên tiến, kỹ thuật cao, và công nghệ truyền thông dùng quang học, những hệ thống này sẽ đáp ứng được cả những yêu cầu của một nhà máy điện phức tạp và lớn nhất.

Tiểu sử Công ty / Văn phòng

  • Hitachi Asia Ltd. - Văn Phòng Đại Diện tại TP. Hồ Chí Minh
    Ban Cơ khí, Quy trình Công nghiệp & Năng lượng
  • 5B Tôn Đức Thắng, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • tadung@has.hitachi.com.vn
  • T : +84 (8) 3829 9725
    F : +84 (8) 3829 97291