Skip to main content

Hitachi

Hitachi Việt Nam

Hitachi cung cấp những giải pháp dự án toàn bộ về nhà máy polyethylene tỷ trọng thấp (LDPE) sử dụng bí quyết công nghệ siêu cao áp được xây dựng trong nhiều năm.

Tiểu sử Công ty / Văn phòng

  • Hitachi Asia Ltd. - Văn Phòng Đại Diện tại TP. Hồ Chí Minh
    Ban Cơ khí, Quy trình Công nghiệp & Năng lượng
  • 5B Tôn Đức Thắng, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • tadung@has.hitachi.com.vn
  • T : +84 (8) 3829 9725
    F : +84 (8) 3829 97291