Skip to main content

Hitachi

Hitachi Việt Nam

Bạn có thể dựa vào Hitachi để cung cấp các loại máy phát tua bin có hiệu suất và độ tin cậy cao. Bộ Stator tin cậy hoạt động trong trường điện từ và dao động nhiệt độ theo chu kỳ, stator được làm mát bằng nước trực tiếp và hệ thống cách nhiệt trong máy phát điện đã làm cho Máy phát điện Nguyên tử của Hitachi trở nên an toàn và đáng tin cậy.

Tiểu sử Công ty / Văn phòng

  • Hitachi Asia Ltd. - Văn Phòng Đại Diện tại TP. Hồ Chí Minh
    Ban Cơ khí, Quy trình Công nghiệp & Năng lượng
  • 5B Tôn Đức Thắng, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • tadung@has.hitachi.com.vn
  • T : +84 (8) 3829 9725
    F : +84 (8) 3829 97291