Skip to main content

Hitachi

Hitachi Việt Nam

1. Định nghĩa về Thông tin Cá nhân

Hitachi, Ltd. (sau đây gọi tắt là "Hitachi") định nghĩa thông tin cá nhân chính là tất cả các thông tin về cá nhân, bao gồm họ tên, ngày sinh và các mô tả khác, hoặc một số, biểu tượng, mã, hình ảnh hoặc âm thanh được gán cho họ, để nhận biết cá nhân (điều này cũng bao gồm thông tin không thể nhận biết được cá nhân, nhưng có thể dễ dàng nhận biết khi kết hợp với các thông tin khác). Ngoài ra, điều này cũng sẽ không giới hạn ở thông tin nhận dạng cá nhân, mà còn bao gồm tất cả các thông tin trình bày một dữ kiện, công nhận và đánh giá tính cách của cá nhân đó, bao gồm hình dáng bề ngoài, tài sản, nghề nghiệp hoặc gia cảnh.

Hitachi bảo vệ và quản lý thông tin cá nhân với sự thận trọng và nỗ lực cao nhất dựa trên "Chính sách về quyền riêng tư của Hitachi".

2. Phạm vi Áp dụng

Tài liệu “Về Vấn đề Bảo vệ Thông tin Cá nhân” này trình bày các quy trình xử lý thông tin cá nhân của Hitachi.

3. Mục đích Thu thập/Sử dụng và Cung cấp cho Bên Thứ Ba

 1. Liên quan đến các hoạt động kinh doanh chính của Hitachi đối với các bộ phận máy móc điện, bộ phận máy móc trong ngành truyền thông và thông tin, sản xuất các bộ phận điện tử và dịch vụ thông tin, Hitachi sẽ chỉ thu thập và sử dụng thông tin cá nhân cho từng mục đích. Để biết thêm chi tiết về các hoạt động kinh doanh của chúng tôi, xin vui lòng xem trang web về từng phòng ban của chúng tôi. Khi yêu cầu quý khách hàng cung cấp thông tin cá nhân, Hitachi sẽ trình bày rõ mục đích sử dụng để được sự đồng ý của quý khách hàng.
  1. Thực hiện một hợp đồng đã ký kết giữa Hitachi và khách hàng.
  2. Các mối liên hệ để thương lượng kinh doanh và các cuộc họp với khách hàng.
  3. Cung cấp dịch vụ hậu mãi cho sản phẩm, đồng thời gửi thông tin về các sự kiện và sản phẩm mới.
  4. Thực hiện kinh doanh, bao gồm phát triển hệ thống, vận hành và bảo trì do khách hàng tiến hành.
  5. Cung cấp các dịch vụ khác nhau cho thành viên.
  6. Dự trữ hàng hóa.
  7. Trả lời các câu hỏi khác nhau của khách hàng.
  8. Phân tích dựa trên bảng câu hỏi để cải tiến sản phẩm và dịch vụ.
  9. Cung cấp thông tin cá nhân cho công ty thuộc tập đoàn khi hợp tác với họ.
 2. Hitachi sẽ không cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba nếu chưa được sự đồng ý của quý khách hàng, ngoại trừ các trường hợp sau:
  1. Các trường hợp cung cấp thông tin cá nhân theo yêu cầu luật pháp
  2. Các trường hợp cung cấp thông tin cá nhân cần thiết cho việc bảo vệ cuộc sống, thân thể, hoặc tài sản của quý khách hàng và khó nhận được sự đồng ý của quý khách hàng đó
  3. Các trường hợp cung cấp thông tin cá nhân đặc biệt cần thiết cho việc cải thiện vệ sinh công cộng hoặc cải thiện sự phát triển lành mạnh của trẻ em và khó nhận được sự đồng ý của quý khách hàng đó
  4. Các trường hợp cung cấp thông tin cá nhân cần thiết cho việc hợp tác với một cơ quan nhà nước, một đoàn thể ở địa phương, một cá nhân hoặc tập thể tiến hành các hoạt động theo yêu cầu của luật pháp và khi việc đạt được sự đồng ý của quý khách hàng có thể gây trở ngại cho sự tiến hành các hoạt động cần thiết
  5. Các trường hợp trong đó một mục xử lý thông tin cá nhân bảo đảm việc xử lý thông tin cá nhân toàn bộ hoặc một phần trong phạm vi cần thiết để đạt được Mục đích Sử dụng
  6. Trường hợp trong đó thông tin cá nhân được cung cấp do việc tiếp quản hoặc liên doanh hoặc nguyên nhân khác
 3. Khi phải thực hiện điều này vì hoạt động kinh doanh của Hitachi trong thời gian liên kết với các công ty thuộc tập đoàn Hitachi, Hitachi có thể cung cấp cho các công ty trong tập đoàn những thông tin cá nhân như họ tên, nơi làm việc hoặc địa chỉ nhà riêng, số điện thoại, số fax, địa chỉ e-mail, v.v...Trong trường hợp này, thông tin cá nhân sẽ được cung cấp ở dạng bản in hoặc phương tiện điện tử. Ngoài ra, quý khách hàng có thể yêu cầu chúng tôi ngừng cung cấp thông tin cá nhân cho các công ty trong tập đoàn.

Bảng thuật ngữ

*1
Cookie::
Là các thông tin được trao đổi trong một máy chủ web để điều khiển một trang web và trình duyệt web mà quý khách hàng đang sử dụng. Các cookie có thể được lưu ở dạng tập tin trong ổ đĩa ở máy tính cá nhân. Nếu quý khách hàng sử dụng một cookie, máy chủ web có thể theo dõi và ghi lại thông tin về các trang trong một trang web mà một máy tính đã truy cập vào... Tuy nhiên, chúng tôi không thể nhận biết quý khách hàng trừ khi quý khách hàng nhập thông tin cá nhân của mình vào trang web.
*2
Ký hiệu Web:
Là công nghệ hoạt động với một cookie để kiểm tra số lần quý khách hàng truy cập vào một trang nào đó. Tuy nhiên, chúng tôi không thể nhận biết quý khách hàng trừ khi quý khách hàng nhập thông tin cá nhân của mình khi nhận các cookie.

5. Yêu cầu Tiết lộ Thông tin Cá nhân hoặc Khiếu nại

Khi quý khách hàng muốn yêu cầu tiết lộ, sửa đổi, thêm, xóa, ngừng sử dụng, ngừng cung cấp cho bên thứ ba, hoặc thông báo mục đích sử dụng thông tin cá nhân của mình (sau đây được gọi là "tiết lộ v.v..) do Hitachi nắm giữ, hoặc muốn khiếu nại, thì quý khách hàng cần tuân theo các quy trình đã định để thực hiện yêu cầu của mình.

 1. Yêu cầu tiết lộ thông tin cá nhân mà quý khách hàng đã gửi cho bộ phận kinh doanh của Hitachi.
  • Xin vui lòng liên hệ bộ phận kinh doanh liên quan.
 2. Yêu cầu tiết lộ thông tin cá nhân mà quý khách hàng đã gửi qua trang web của chúng tôi.
  • Xin vui lòng liên hệ bộ phận quản lý trang web liên quan.
 3. Yêu cầu tiết lộ thông tin cá nhân ngoại trừ các trường hợp (1) hoặc (2) nói trên.
  • Để biết thêm chi tiết về yêu cầu tiết lộ thông tin cá nhân, xin vui lòng xem trang web sau.
 4. Các khiếu nại về cách xử lý thông tin cá nhân của chúng tôi.

Địa chỉ liên hệ:

Bộ phận Bảo mật Thông tin (Information Security Department), Ban Bảo mật & Công nghệ Thông tin Công ty (Corporate Information Technology & Security DiTầm nhìn), Hitachi, Ltd.
1-6-6 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8280
Điện thoại: 03-3620-2671
Fax: 03-3620-2662

 • * Giờ làm việc: 9:00 - 17:30, các ngày trong tuần (ngoại trừ Thứ bảy, Chủ nhật và các ngày lễ)

Tải về Đơn khiếu nại:

6. Yêu cầu đối với cá nhân

 1. Trong khi hầu hết các dịch vụ của Hitachi đều có thể được sử dụng mà không cần thông tin cá nhân, thì xin lưu ý rằng một số dịch vụ khác chỉ có sẵn khi quý khách hàng gửi thông tin cá nhân.
 2. Xin lưu ý rằng Hitachi không chịu trách nhiệm Bảo mật đối với thông tin cá nhân ở các trang web không phải của Hitachi mà liên kết của những trang web đó được bao gồm trong trang web của Hitachi.
 3. Nếu quý khách hàng nhập thông tin cá nhân vào trang web của Hitachi, thì quý khách hàng phải đồng ý với các điều khoản trong tài liệu "Về Vấn đề Bảo vệ Thông tin Cá nhân", nếu không quý khách hàng sẽ không thể sử dụng các dịch vụ của chúng tôi (bao gồm cả việc trả lời các câu hỏi). Đồng thời, nếu quý khách hàng ở tuổi 14 hoặc nhỏ hơn, xin vui lòng nhập thông tin cá nhân với sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ.

7. Lưu ý Đặc biệt

 1. Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của chúng tôi sẽ tuân thủ luật pháp của Nhật bản.
 2. Hitachi có thể sửa đổi tài liệu này, "Về Vấn đề Bảo vệ Thông tin Cá nhân", để cải tiến cách xử lý thông tin cá nhân và/hoặc theo sự sửa đổi của luật pháp hoặc sắc lệnh, các điều lệ hoặc quy định khác.
 3. Tài liệu "Về Vấn đề Bảo vệ Thông tin Cá nhân", sẽ bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày phát hành (hoặc ngày hiệu chỉnh).
 4. Nếu mỗi trang web của Hitachi đưa ra chính sách về thông tin cá nhân riêng, chính sách này sẽ thay thế các điều khoản ở những chính sách khác trong các trang web của Hitachi.
 5. Nếu quý khách hàng gọi điện cho chúng tôi, thì Hitachi có thể ghi âm cuộc gọi để bảo đảm trả lời được rõ ràng hơn.

8. Các câu hỏi về trang Web này

Nếu quý khách hàng thắc mắc về trang web này ("Về Vấn đề Bảo vệ Thông tin Cá nhân") ngoại trừ Phần 5 (Yêu cầu Tiết lộ Thông tin Cá nhân hoặc Khiếu nại), xin vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng "Phiếu yêu cầu" hoặc bằng thư hoặc fax.
Nếu quý khách hàng gửi câu hỏi hoặc ý kiến cho chúng tôi, xin lưu ý rằng chúng tôi mong muốn quý khách hàng đọc kỹ và đồng ý với các điều khoản được quy định trong tài liệu này, nếu không chúng tôi không thể trả lời câu hỏi.
Tất cả thông tin cá nhân mà quý khách hàng gửi cho chúng tôi sẽ được xóa, khi chúng tôi trả lời câu hỏi của quý khách hàng, và chúng tôi sẽ không lưu giữ những thông tin đó.

Gửi thư hoặc fax
đến Bộ phận Bảo mật Thông tin (Information Security Department), Ban Bảo mật & Công nghệ Thông tin Công ty, Hitachi (Corporate Information Technology & Security DiTầm nhìn), Ltd.
1-6-6 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8280
Fax: 03-3620-2662

Nếu quý khách hàng liên hệ chúng tôi bằng thư hoặc fax, xin vui lòng điền
vào các mục sau và đính kèm vào trang:

 • Câu hỏi của quý khách hàng (bắt buộc)
 • Họ tên của quý khách hàng (bắt buộc)
 • Tổ chức (ví dụ tên công ty hoặc trường)
 • Địa chỉ e-mail (bắt buộc)
 • Mã bưu điện*
 • Địa chỉ*
 • Điện thoại*
 • * Nếu quý khách hàng chưa có địa chỉ email, quý khách hàng cần điền vào tất cả các mục được đánh dấu "*"

Ban hành ngày 1/4/2005
Hiệu chỉnh ngày 16/1/2007

Download Adobe Reader
Các tập tin PDF ở định dạng Tài liệu Di động của Adobe. Để xem các tập tin này, quý khách hàng cần Adobe® Reader® của Tập đoàn Adobe (Adobe Systems Incorporated).